Orly Assaraf

אמבוס

חנות נוספת של רשת שעוני היוקרה EMBOSS שעוצבה בשחור – לבן.

מתקני התצוגה תוכננו בדיוק מושלם, כדי להבליט את השעוניםולשמור על הקווים הנקיים תוך הבלטת הדינמיות, היצירתיות, הנוכחות והחדשנות המאפיינים את המותג.