Orly Assaraf

בית פרטי עם קיר אדום

בית פרטי של משפחה תוססת וצבעונית.

נעשה שימוש רב בצבעים עזים עם חומריות מגוונת .

מטבח גדול ומאובזר לשימוש בעלת הבית שזה עיסוקה.

ניתן מקום להצגת ספרים ויצירות אומנות שנאספו במשך השנים.