Orly Assaraf

דירת גן

שיפוץ דירת גן בראשון לציון 

המשפחה הגדלה של פינת האוכל לצורך זה בוטל חדר.

נעשב שימוש נרחב בגופי תאורה לצורך הארה ותחושה של אויריריות.נעשה שימוש בקירות זכוכית בחדרי הרחצה הקטנים.