Orly Assaraf

מרפאת דר' לייסר

מרפאתו של ד"ר לייסר ממוקמת במרכז עזיראלי חולון.

נדרש השקעת מחשבה להנעים את המרפאה יותר יותר ללקוחות.

פרטים הקטנים נלקחו למשוואה כמו כורסאות ישיבה נוחות,  שימוש בצעים שמעבירים רוגע וחמימות  שימוש בעץ.