Orly Assaraf

מרפאה דר אילן אדלייט

  עיצוב פינת המתנה ללקוחות עבור חלל נעים המשדר רוגע.

במרפאה זו נעשה שימוש בצבעים חמים להארת החלל ולקבלת אוירה חמה ביתית אינטימית ומזמינה.